Články na téma stavebnictví, rodinné domy na klíč, dřevostavby, cihlové domy, nízkoenergetické domy

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jsou zdrojem levné energie, kterou získávají ze vzduchu, země nebo vody. Vzhledem ke stále rostoucím výdajům na energie mají tepelná čerpadla velkou budoucnost.

Nespornou výhodou pořízení tepelného čerpadla je rychlá návratnost vzhledem k pořizovací ceně. S jakými typy se nejčastěji setkáváme a které jsou pro nás nejvhodnější?

> zpět na přehled článků

Plánujete oslovit firmu na rekonstrukci bytu? Jak postupovat?

Na co si dávat pozor při výběru plastových oken

Porovnání nákladů na vytápění domu

Nejčastěji se setkáme s nabídkou tepelných čerpadel typu vzduch/voda, země/voda a voda/voda. Tepelná čerpadla získávají cca 70% energie z okolí a zbytek energie použijí na přímo využitelné teplo. Obecně tedy platí, že pro výrobu 100% energie, spotřebuje tepelné čerpadlo pouze 30% elektrické energie.

Podíváme se na výhody a nevýhody jednotlivých typů tepelných čerpadel:

 

Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA

Tento typ odebírá teplo ze vzduchu a je vhodný prakticky pro každou stavbu. Lze jej použít do nových staveb i do starších domů. Nevyžaduje velké stavební úpravy ani zemní práce a nemusíme mít tedy k dispozici velký pozemek. Pro umístění čerpadla stačí malý vyhrazený prostor a bývá umístěno venku nebo na střeše domu s výjimkou bivalentního zdroje, který je umístěn uvnitř domu (sklep, technická místnost).

tepelné čerpadlo vzduch voda

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda je založen na čtyřech základních krocích – vypařování, komprese, kondenzace a expanze. Při vypařování tepelné čerpadlo nasává venkovní vzduch a dostává se do kontaktu s chladivem. Chladivo se vypařuje a mění se na plynné skupenství. Plyn putuje do kompresoru, kde se stlačí a zahřeje na vysokou teplotu. Je veden do kondenzátoru a předává svou teplotu topné soustavě, tzn. do radiátorů, podlahového topení a ohřívá vodu pro běžné použití. Chladivo tím ztrácí teplotu, ochladí se a mění se na kapalné skupenství. Následně putuje zpět do výparníků a zde se opět dostává do kontaktu se vzduchem a koloběh se opakuje.

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou vybavena také bivalentním (záložním) zdrojem, např. elektrokotlem. Bivalentní zdroj se použije v případě extrémně velkého poklesu venkovní teploty. Vzhledem k tomu, že jsou dnes nemovitosti dobře tepelně izolované (zateplení, nová okna) a v našem podnebí máme příznivé klimatické podmínky, bude se bivalentní zdroj využívat minimálně.   Více informací o tepelných čerpadlech vzduch/voda najdete na webu www.tepelnacerpadla-levne.cz

Výhody:

 • nižší pořizovací cena
 • univerzálnost použití
 • malé nároky na místo instalace

Nevýhody:

 • za extrémních mrazů nižší účinnost


 

Tepelná čerpadla ZEMĚ-VODA

Tento typ odebírá teplo ze země a není vhodný pro každou stavbu. Musíme mít k dispozici velký pozemek pro uložení plošného kolektoru nebo vhodný pozemek pro provedení hloubkových vrtů a tím je zčásti dána i vyšší pořizovací cena čerpadla. Země výborně udržuje teplotu a obecně platí: čím hloubější vrt, tím stálejší teplota. Běžně mývají vrty hloubku 100 – 150 m a pokud potřebujeme více energie, pak jeden vrt nestačí. Pro standardní rodinný dům nám postačí kolektor o výměře 300 – 500 m2. Nesmíme ovšem zapomenout, že čím budeme mít hloubější vrt nebo větší plochu kolektoru, tím bude vyšší cena.

tepelné čerpadlo země voda

Provedení vrtů i uložení plošného kolektoru vyžadují souhlas příslušného stavebního úřadu a v případě vrtů je nutný i souhlas vodoprávního úřadu.

Čerpadlo země/voda je umístěno uvnitř domu. Nemrznoucí kapalina protéká plastovou trubkou uloženou v kolektoru nebo vrtu a průchodem zemí se ohřívá. Následně přechází do výměníku a zde předává teplotu plynnému médiu v kompresoru. Zde se plyn stlačí a zahřeje a následně v dalším výměníku předává teplo topné soustavě.  Tato čerpadla mývají v sobě zakomponován záložní zdroj pro použití v případě poruchy nebo dočasného vyčerpání vrtu. Další informace o tepelném čerpadlu země/voda můžete nalézt na www.cs.wikipedia.org

Výhody:

 • není nutný bivalentní zdroj
 • tichý chod


Nevýhody:

 • vyšší pořizovací cena
 • vyšší nároky na umístění
 • nevhodné do svažitých terénů

Tepelná čerpadla VODA-VODA

Tento typ je nejméně využívaným, protože podmínky pro jeho instalaci a provoz jsou dány možností připojení na dostatečně velký zdroj přírodní vody. Musíme mít k dispozici vlastní studnu, rybník nebo řeku se stabilním množstvím vody. Vybudování nového zdroje je totiž velice finančně nákladné a mnohdy nám to podmínky na pozemku neumožňují. Důležitým aspektem je také vhodné chemické složení vody. Než zvolíme tuto variantu, doporučujeme nechat posoudit odborníkem vydatnost a chemické složení zdroje. Pokud bychom chtěli využívat tekoucí vodu, je nutné povolení od spráce toku (povodí, obecní úřad).

Princip tohoto čerpadla je založen na odebíráním vody ze zdroje vody. Voda prochází výparníkem tepelného čerpadla, zde se odebere část tepla a voda se vrací zpátky do země tzv. vsakovací studnou.

Výhody:

 • krátka doba návratnosti
 • nižší pořizovací cena

Nevýhody:

 • vysoké nároky na množství vody
 • vysoké nároky na chemické složení vody
 • málo vhodných lokalit k umístění

Hledáte zkušenou firmu pro montáž a dodávku tepeplných čerpadel v Ostravě a okolí? Tepelná čerpadla v Ostravě

bydlení, rekonstrukce, rodinné domy na klíč, dřevostavby na klíč, nízkoenergetické dřevostavby, dřevostavby, rodinné domy, cihlové domy, pasivní domy, stavební práce, stavební firmy, technologie, pletivo, poplastované pletiva, ploty, lešení, koupelny, plastová okna, interiéry, koupelny, plastová okna, dřevěná okna, interiérové dveře, vhodové dveře, hydroizolace domu, rekonstrukce koupelny, tepelná čerpadla

 

 
 

 

Máte zájem zde vložit originální článek na téma stavebnictví? Pište na info@weos.cz
Odkazy: