Články na téma stavebnictví, rodinné domy na klíč, dřevostavby, cihlové domy, nízkoenergetické domy

Porovnání nákladů na vytápění domu 2014

Stavbou nového domu či rekonstrukcí starší nemovitosti náklad na provoz domu nekončí. Cena tepelné energie je skutečně silný hráč v rodinném i firemním rozpočtu.

Z dlouhodobého hlediska je důležité správně se rozhodnout, jakým způsobem budou vlastníci nemovitostí získávat teplo a teplou vodu.

> zpět na úvodní stranu

Dřevostavby na vzestupu aneb dřevostavbu nebo zděný dům?

Druhy plotů a jejich výhody a nevýhody

Náklady za vytápění v minulosti a dnes

V minulosti se topilo převážně plynem. Ceny plynu byly totiž v porovnání s jinými náklady skutečně nízké. Samozřejmě, že podmínkou byla možnost připojení k plynu. Tam, kde to nebylo možné, využívalo se elektřiny. Vše bylo jasně dané i v případě panelových domů a sídlišť. Tyto domy byly (a stále ještě jsou) napojeny na CTZ (centrálu tepelného zásobování) a používají tepelnou energii ze sítě CTZ.

Dnes je situace zcela jiná. Cena tepla se rapidně změnila. S největší pravděpodobností stoupla nejvíce ze všech nákladů nutných pro naše každodenní potřeby. Uveďme jednoduchý příklad. Cena tepla ze systému CTZ (centrálního zásobení teplem), které podle oficiálních pramenů odebírá dnes 1,3 mil. domácností, tj. asi 40 % obyvatel České republiky, stoupla z dotovaných 21,- Kč/GJ před rokem 1989 na 376,- až 799,50 Kč/GJ v roce 2013. Výše ceny za 1 GJ není všude stejná, liší se podle lokality. Skutečnost je taková, že cena tohoto každodenně potřebného „zboží“ stoupla zhruba 20krát až 40krát! Pokud se zamyslíme nad průměrným platem v České republice v roce 2013 a porovnáme ho s průměrným platem před rokem 1989, tak lze směle tvrdit, že průměrný plat se ve srovnání s obdobím před rokem 1989 zvýšil maximálně 10krát, možná i méně.

To vše ukazuje na extrémní růst ceny tepla za uvedené období.

Vytápění plynem

Jak už bylo uvedeno výše, jednou z možností vytápění je plyn. Za poslední léta se cena plynu pro odběratele zvýšila o více než 50 % a dnes, i když je plyn zaveden téměř všude, je tento způsob velice nákladný a využívaný stále méně.

Dodávky plynu mohou být v dnešní době nestabilní vzhledem k politické situaci v Evropě. Z těchto důvodů se majitelé nemovitostí zamýšlí, jak ušetřit a jaký způsob vytápění zvolit. Hledají se nová řešení a výsledkem může být tepelné čerpadlo vzduch voda, které má řadu výhod.


    vytápění plynem

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo dokáže vyrobit energii potřebnou k vytápění a k ohřevu teplé vody. Důležité je, že po instalaci tepelného čerpadla domácnost přejde na sazbu D56d a tím ušetří za provoz elektrické energie v celém domě. Pokud se totiž topí tepelným čerpadlem, majitel nemovitosti má nárok při odběru elektrické energie na sazbu D56d. Při této dvoutarifní sazbě celá domácnost po dobu 22 hodin využívá nízký tarif. Je potom opravdu jedno, zda se svítí ve všech místnostech, používají se elektrické spotřebiče v kuchyni nebo dochází k odběru elektřiny např. v garáži. Sazba platí pro jakýkoli odběr elektrické energie v celém domě.

tepelná čerpadla              tepelná čerpadla vzduch voda

Nízkou spotřebou elektřiny dochází k velkým úsporám. Tepelné čerpadlo tedy vyrobí teplo levněji a tím pozitivně ovlivňuje kolik majitel domu zaplatí za spotřebu elektrické energie. Proč zvolit tepelná čerpadla?

  • přijatelná cena za tepelné čerpadlo voda/vzduch vč. montáže
  • rychlá návratnost investice
  • nižší sazba D56d za elektřinu pro celý dům díky instalaci tepelného čerpadla
  • není nutná skladovací místnost pro palivo
  • minimální nároky na celoroční údržbu
  • komfort vytápění

Tepelná čerpadla se u nás stále více využívají díky výhodné úspoře nákladů na vytápění. Přečtě si zajímavý článek či podívejte se na reportáž České televize na téma tepelná čerpadla.

vytápění dřevem

Vytápění dřevem

V případě, že se rozhodnete topit dřevem, cena za výrobu tepelné energie bude nižší než cena tepelné energie vyrobená tepelným čerpadlem. Musíme si ovšem dát pozor na další náklady spojené s tímto způsobem vytápění.

Dřevo se musí přivézt, někde skladovat, musí se s ním  manipulovat a přikládat. Zvyšují se tedy náklady na dopravné a časově je vše mnohem náročnější. Celková cena spotřebovaného dřeva včetně dopravy je sice nižší, než kdyby se topilo tepelným čerpadlem, ale pohodlí při tomto způsobu topení není příliš vysoké  a v porovnání s tepelným čerpadlem jde o skutečně časově náročný způsob.

Vytápění uhlím

Pokud byste se rozhodli topit uhlím, náklady na výrobu tepla jsou v porovnání s tepelným čerpadlem srovnatelné. Ovšem i v tomto případě nás čekají další náklady na dopravu, skladování a manipulaci. Provoz při pořízení automatického kotle na uhlí je náročnější. Opět je nutný sklad paliva, technická místnost musí být větší, kotel se nemůže nechat bez dozoru, musí se manipulovat s palivem i popelem. Prašnost je větší a z ekologického hlediska nejsou kotle na tuhá paliva příliš vhodné. Nezanedbatelné jsou stále rostoucí požadavky na ekologii všeobecně.

Komfort při topení uhlím je tedy podstatně nižší. Je třeba si uvědomit, že cena uhlí není příliš stabilní. Již se dávno netěží v takové míře, jako se těžilo v minulosti a provozy šachet u nás již prakticky neexistují. Uhlí se dováží a cena může velice kolísat. S jistotou můžeme říci, že nikdy nebude kolísat směrem dolů.

vytápění uhlím

Vytápění peletami

Dalším způsobem je možnost vytápění peletami. Topení peletami má celou řadu nevýhod. V první řadě jde o vyšší investici a následně i vyšší provozní náklady na vytápění. Kotel by měl být pod dozorem, technická místnost musí být větší a opět musíme počítat s manipulací s peletami a popelem. Komfort při tomto způsobu vytápění je opět nižší v porovnání s tepelným čerpadlem.

Cena tepla z paliva – bez uvažování ostatních nákladů

Palivo

Kč za GJ

Zemní plyn 442
Dřevěné pelety 304
Černé uhlí 276
Hnědé uhlí 247
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 276
Kusové dřevo (suché( 139


Závěrem lze říci, že topení a ohřev vody tepelným čerpadlem je vzhledem k celkovým nákladům na pořízení a následný provoz domu dobrá volba.

rodinné domy na klíč, dřevostavby na klíč, nízkoenergetické dřevostavby, dřevostavby, rodinné domy, cihlové domy, pasivní domy, stavební práce, stavební firmy, technologie, pletivo, poplastované pletiva, lešení

 

 
 

 

Máte zájem zde vložit originální článek na téma stavebnictví? Pište na info@weos.cz
Odkazy: