Články na téma stavebnictví, rodinné domy na klíč, dřevostavby, cihlové domy, nízkoenergetické domy

Jak na hydroizolaci základů staršího domu

Nezřídka se setkáváme s tím, že stěny staršího domu nasákají a jsou vlhké. Dům zpravidla vlhne ze spodu a s největší pravděpodobností je to způsobeno špatně provedenou hydroizolací.

Setkáváme se  s případy, kdy již při stavbě domu byla svislá hydroizolace základů provedena špatně nebo nebyla provedena vůbec. Důsledkem, jak bylo řečeno výše, jsou vlhké zdi a řešení tohoto problému se stává nutností.

> zpět na přehled článků

Plánujete oslovit firmu na rekonstrukci bytu? Jak postupovat?

Na co si dávat pozor při výběru plastových oken

Pokud majitelé nemovitosti nechtějí zasahovat do konstrukce domu, doporučujeme provedení nové svislé hydroizolace základů staršího domu neinvazním způsobem. Tento způsob spočívá ve vytvoření nové hydroizolace odkopáním základů až na patu domu a provedení nové hydroizolace podle ČSN 73 0600 včetně ochranných prvků hydroizolace.To vše bez zásahu do základů a zdí domu. ČSN 73 0600 platí pro navrhování a provádění ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody. Vymezuje tak  funkce izolace proti vodě (hydroizolace) jako stavebního prvku omezujícího nebo zamezujícího pronikání a šíření vody. Práce je třeba provést tak, aby se voda k základům domu vůbec nedostala. Podívejte se na fotky různých realizací hydroizolace domu.

Odkopání základu domu

Nejdříve je třeba provést výkop až na patu domu, velice často do hloubky 2,4 m – 2,5 m.To se může provést ručně, bez techniky.V tomto případě se může stát, že tvrdý jíl velice znepříjemní výkopové práce a zároveň je prodraží. Použitím minirýpadla se tento problém vyřeší, avšak  ne vždy se to obejde bez zásahu do terénu a zahrady.

hydroizolace - odkopání základu domu

Svislá hydroizolace

V případě, že při stavbě domu byla hydroizolace provedena, tak bývá často chráněna svislou zdí vyzděnou z cihel (tzv.kantka). Tato zeď se musí odstanit společně se starou již nefunkční hydroizolací. Nezbytný je penetrační nátěr, který zajistí maximální přilnavost modifikovaného pásu nebo bitumenové hydroizolační stěrky. Aplikací hydroizolačních prvků porovedeme samotnou svislou hydroizolaci, a to buď formou asfaltových modifikovaných pásů, nebo bitumenové stěrky. V obou případech je třeba základy svisle vyrovnat, aby byla aplikace prvků co nejlépe proveditelná a v případě bitumenové stěrkové hydroizolace finančně dostupná.Tyto nové hydroizolační materiály vyžadují co nejrovnější podklad, protože ten následně ovlivňuje spotřebu materiálu a zároveň cenu.

Nopová folie

Montáž nopové folie je nezbytná z následujících důvodů:

 • její funkcí je ochránit svislou hydroizolaci
 • má vysokou životnost
 • zvyšuje tepelnou izolaci
 • je vysoce chemicky odolná
 • je pojistnou izolací proti radonu
 • je pevná a odolná proti kořenům stromů a keřů

Aplikace nopové folie je zakončena zakončovací lištou, která je upevněna do stěny domu. Je velice důležité si uvědomit, že samostatná nopová folie NENÍ hydroizolačním prvkem a má řekněmě vedlejší vlastnosti. Nejdůležitějším prvkem je OCHRANA samotné vytvořené nové hydroizolace. Nopová folie není hydroizolací, jak je někdy mylně prezentováno neodbornou veřejností.

Geotextilie

Je nezbytným komponentem pro provedení kvalitní hydroizolace svislých základů domu. Používá se pro obalení drenážní hadice tak, aby zabránila pronikání hlíny do hadice. Tímto se zamezí ucpání drenáže a zajistí funkčnost odvedení vody. Jde o prvek, který je nezbytný, ale často podceňovaný.

Drenážní hadice

Funkčností drenážní hadice zajistíme odvod vody ve spodní části hydroizolace. Musí být položena ve spádu, aby odtok sesbírané vody byl hladký.Voda je svedena do stávající kanalizace nebo do nově vytvořené vsakové jámy. V dnešní době se dešťová voda hojně využívá k další spotřebě, například k zalévaní zahrady atd. Toto je možné zajistit montáží plastové nádrže do země a následně tuto shromažděnou vodu využít.

Zásyp drenážní hadice a zasypání výkopu

Drenážní hadici zasypeme nejlépe drceným kamenem do výšky 30 cm. Drcená kámen nám zaručí hladké svedení vody. Teprve na tento zásyp nasypeme vykopanou hlínu, kterou musíme zhutnit. Zhutnění je velice důležité pro položení okapového chodníku. Pokud zhutnění nebude provedeno kvalitně, nejlepe za použití techniky, může se stát, že se okapový chodník propadne.¨

zásyp výkopu

Co nám přinese kvalitní hydroizolace domu?

 • odstranění vlhnutí zdiva
 • snížení rizika tvorby plísní
 • snížení rizika prosakování vody do suterénu
 • snížení ritika zničení fasády
 • prodloužení životnosti nemovitosti

Provedení nové svislé hydroizolace základů je krok, který musí být proveden pečlivě, zkušeně a proto by měl investor zvážit, zda si troufne na realizaci sám, nebo ji svěří odborné firmě. Pokud stavíte dům svépomocí, přečtěte si více článků na toto téma na portálu www.stavbadomusvepomoci.cz

Zkušenost je k nezaplacení a solidní firma dává záruku na použitý materiál a hlavně na práci. Správně provedená hydroizolace je jedním z nejdůležitějších kroků, aby nám naše bydlení dlouho vydrželo. Hydroizolací domů v Ostravě se dlouhodobě zabývá firma AkceKaZet s.r.o.

 

bydlení, rekonstrukce, rodinné domy na klíč, dřevostavby na klíč, nízkoenergetické dřevostavby, dřevostavby, rodinné domy, cihlové domy, pasivní domy, stavební práce, stavební firmy, technologie, pletivo, poplastované pletiva, ploty, lešení, koupelny, plastová okna, interiéry, koupelny, plastová okna, dřevěná okna, interiérové dveře, vhodové dveře, hydroizolace domu

 

 
 

 

Máte zájem zde vložit originální článek na téma stavebnictví? Pište na info@weos.cz
Odkazy: